KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 01.02.2023, serwis aktualizowany: 31.01.2023 o godzinie: 14:18

Menu przedmiotowe

Strona główna

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
 KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OPOLU
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

                                 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu                                

ul. Korfantego 2 

45-077 Opole

tel. 47 861 99 00

(tel. czynny w godzinach 08.00 - 15.00)

 

Strona internetowa: www.opolska.policja.gov.pl

e-mail: komendant@op.policja.gov.pl

NIP: 7540003537

REGON: 531125704

Godziny pracy od pn-pt: 7:30-15:30

 

 

Dane kontaktowe kierownictwa KWP w Opolu

Jednostki Policji woj. opolskiego

 

Redakcja BIP

 

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) uprzejmie informujemy, że Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
z siedzibą przy ul. Korfantego 2 w Opolu, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym
trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 

 - PJM (Polski język migowy)

 - SJM (System językowo-migowy)

 - SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na całodobowy adres mailowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu: dyzurnykwp@op.policja.gov.pl oraz na fax: 47 861 23 54.

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer: 695 872 356,

koniecznie podaj następujące informacje:

- swoje dane personalne, 

- miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację), 

- okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/usluga-dla-osob-majacych-trudnosci-w-komunikowaniu-sie

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/rejestr-tlumaczy-PJM-SJM-SKOGN

do góry