Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków oraz składanie skarg - Skargi i wnioski - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu:

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu lub jego Zastępcy przyjmują interesantów w dni robocze, w poniedziałki w godzinach 14.00 - 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu (telefonicznie pod numerem 47-861-3132 lub osobiście w siedzibie KWP przy ul. Korfantego 2 w Opolu albo korespondencyjnie na tenże adres). W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu z upoważnienia i w imieniu Komendanta interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez wyznaczone osoby z Wydziału Kontroli – w poniedziałki od godziny 7.30 do 17.00 i od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu można składać:

  • listownie na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

  • osobiście - w siedzibie KWP w Opolu (skargę można złożyć również ustnie do protokołu), w dni robocze: w poniedziałki od godziny 7.30 do 17.00 i od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30,
  • faksem – na numer: 47-861-3134,
  • za pośrednictwem e-PUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontrola@op.policja.gov.pl.

 Ważne:

  •     Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania,
  •     Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Metryczka

Data publikacji : 05.02.2010
Data modyfikacji : 12.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry