Przyjmowanie interesantów w spawie skarg i wniosków oraz składanie skarg - Skargi i wnioski - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI – WAŻNA INFORMACJA

 

Celem uniknięcia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu lub osobistego złożenia skargi lub wniosku.

Do odwołania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów e-mail dostępnych na stronach poszczególnych jednostek. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

 

Tak więc obecnie, skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu można składać:

  • listownie na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

  • faksem – na numer: 47-861-3134,
  • za pośrednictwem e-PUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: kontrola@op.policja.gov.pl.

Metryczka

Data publikacji : 05.02.2010
Data modyfikacji : 13.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry