Ważne informacje dla kandydatów do służby w Policji - Rekrutacja do Służby w Policji - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do Służby w Policji

Ważne informacje dla kandydatów do służby w Policji

Z dniem 5 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie Rozporzadzenie MSWiA z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjecie do służby w Policji.

W związku z tym od dnia 5 sierpnia 2020 r. wymagany jest kwestionariusz osobowy kanydata do służby w Policji, zgodny ze wzorem umieszczonym w ww. rozporządzeniu w zakładce: "dokumenty do pobrania".

 

 

W związku z wznowieniem czynności realizowanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, prosi się kandydatów do służby w Policji przystępujących do etapów postępowania kwalifikacyjnego o konieczności posiadania przez nich przedmiotów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie ust i nosa, a także rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

W przypadku realizowania etapu testu wiedzy i testu sprawności fizycznej
w szkołach Policji przedmioty ochrony osobistej umożliwiające zakrycie ust i nosa,
a także rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk kandydaci będą zobowiązani używać w pomieszczeniach zamkniętych szkoły z wyjątkiem rozgrzewki, zapoznania  się z torem oraz w trakcie testu sprawności fizycznej.

Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia reżimu sanitarno-epidemicznego, w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV2, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa kandydatom oraz funkcjonariuszom i pracownikom Policji.

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2020
Data modyfikacji : 29.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry