Wyniki - Praca w Korpusie Służby Cywilnej - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Wyniki

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU SŁUŻBY CYWILNEJ

na stanowisko:

2022

inspektor (zastępstwo) w Wydziale Finansów

inspektor w Wydziale Transportu

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

starszy specjalista w Wydziale Kadr i Szkolenia

inspektor w Wydziale Finansów

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy referent w Wydziale Postępowań Administracyjnych

audytor wewnętrzny

starszy referent w WydzialeTransportu

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy referent w Wydziale Postępowań Administracyjnych

audytor wewnętrzny

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

starszy inspektor w Wydziale Finansów

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy specjalista w Wydziale Postępowań Administracyjnych

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

starszy inspektor w Wydziale Finansów

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

audytor wewnętrzny

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

audytor wewnętrzny

inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

audytor wewnętrzny

inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

audytor wewnętrzny

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

2021

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

audytor wewnętrzny

starszy inspektor (zastępstwo) w Wydziale Finansów

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

specjalista w Wydziale Kadr i Szkolenia

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

psycholog w Sekcji Psychologów

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

psycholog w Sekcji Psychologów

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

referent w Wydziale Kontroli

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP W Opolu

starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP W Opolu

starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki

2020

specjalista w Wydziale Kadr i Szkolenia

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP W Opolu

inspektor w Wydziale Transportu KWP W Opolu

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy inspektor w Wydziale Transportu

starszy specjalista w Wydziale Transportu

starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP w Opolu

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP w Opolu

starszy inspektor (zastępstwo) w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

starszy specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy referent w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

inspektor (zastępstwo) w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

inspektor (zastępstwo) w Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Opolu

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 29.03.2016
Data publikacji : 01.07.2010
Data modyfikacji : 07.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry