Wyniki - Praca w Korpusie Służby Cywilnej - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Wyniki

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU SŁUŻBY CYWILNEJ

na stanowisko:

2022

audytor wewnętrzny

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

2021

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki

audytor wewnętrzny

starszy inspektor (zastępstwo) w Wydziale Finansów

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

specjalista w Wydziale Kadr i Szkolenia

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

psycholog w Sekcji Psychologów

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

psycholog w Sekcji Psychologów

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

referent w Wydziale Kontroli

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP W Opolu

starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP W Opolu

starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki

starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki

2020

specjalista w Wydziale Kadr i Szkolenia

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP W Opolu

inspektor w Wydziale Transportu KWP W Opolu

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy inspektor w Wydziale Transportu

starszy specjalista w Wydziale Transportu

starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP w Opolu

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP w Opolu

starszy inspektor (zastępstwo) w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

starszy specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy referent w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

inspektor (zastępstwo) w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

inspektor (zastępstwo) w Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Opolu

2019

starszy referent w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu

starszy specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

psycholog w Sekcji Psychologów KWP w Opolu

inspektor (zastępstwo) w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

inspektor (zastępstwo) w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

inspektor w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

starszy specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy inspektor w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

inspektor (zastępstwo) w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Opolu

starszy specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP w Opolu

starszego referenta w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu

starszy inspektor (zastępstwo) w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

inspektora w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Finansów KWP w Opolu

psychologa (zastępstwo) w Sekcji Psychologów KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

audutor wewnętrzny w KWP w Opolu

starszy inspektor w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy inspektor (zastępstwo) w Wydziale Finansów KWP w Opolu

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP w Opolu

głównego specjalisty (zastępstwo) w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

inspektora (zastępstwo) w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

inspektora (zastępstwo) w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszego specjalisty (zastępstwo) w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

inspektora w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

inspektora w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

2018

starszego specjalisty w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

inspektora w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

inspektora w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszego referenta w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu

starszego inspektora w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszego referenta w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu

starszego inspektora w Wydziale Finansów KWP w Opolu

inspektora (zastępstwo) w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

starszego referenta (zastępstwo) w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

starszego inspektora w Wydziale Finansów KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

inspektora (zastępstwo) w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Finansów KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszego inspektora w Wydziale Finansów KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu

starszego inspektora w Wydziale Finansów KWP w Opolu

starszego specjalisty w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

psycholog w Sekcji Psychologów KWP w Opolu

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszy inspektor (zastępstwo) w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

referenta w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu

inspektora w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalisty w Wydziale Finansów KWP w Opolu

starszego specjalisty w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

inspęktora w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalistę w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

głównego księgowego w Wydziale Finansów KWP w Opolu

starszego księgowego w Wydziale Finansów KWP w Opolu

głównego księgowego w Wydziale Finansów KWP w Opolu                       

głównego księgowego w Wydziale Finansów KWP w Opolu

starszego referenta (zastępstwo) w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu

2017

starszego specjalisty (zastępstwo) w Zespole Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

głównego specjalisty w Zespole ds. Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu

inspektora w Sekcji Kwatermistrzowskiej Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu

starszego inspektora (zastępstwo) w Zespole Wydatków Osobowych Wydziału Finansów KWP w Opolu

inspektora (zastępstwo) w Zespole Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

inspektora Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu

głównego specjalisty w Zespole ds. Funduszy Pomocowych KWP w Opolu

inspektora w Zespole Obsługi Informacyjnej Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Opolu

gł. specjalista w Zespole ds. Inwestycji i Remontów w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

inspektora w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

psycholog w Sekcji Psychologów KWP w Opolu

gł. specjalista w Zespołe ds. Inwestycji i Remontów w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

referenta w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Opolu

inspektor (zastępstwo) w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

inspektora w Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu

starszego referenta w Zespole Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Opolu

zastępstwo st. inspektor w Sekcji Kwatermistrzowskiej w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

st. referent w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

główny specjalista w Zespole ds. Inwestycji i Renontów Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalista w Zespole ds. Ewidencji Wydziału Transportu KWP w Opolu

starszego inspektora w Zespole Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Opolu

starszego referenta w Zespole Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Opolu

starszego specjalisty w Zespole ds. Funduszy Pomocowych KWP w Opolu

2016

starszego inspektora w Zespole Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Opolu

starszy referent w Wydziale Postępowań Administracyjnych

starszy referent do spraw obsługi kancelaryjnej  w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu

starszy inspektor w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

inspektor w w Wydziale Kadr i Szkolenia  KWP w Opolu

starszy specjalista w w Wydziale Kadr i Szkolenia  KWP w Opolu

zastępstwo starszego inspektora w Sekcji Kwatermistrzowskiej Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu

specjalisty w w Wydziale Kontroli KWP w Opolu

specjalisty w Zespole Kontroli, Postępowań Sprawdzających i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu 

inspektora w Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

 starszego inspektora do spraw żywnościowych w Sekcji Kwatermistrzowskiej w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

 

Metryczka

Data wytworzenia : 29.03.2016
Data publikacji : 01.07.2010
Data modyfikacji : 17.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry