Wolne stanowiska - Praca w Korpusie Służby Cywilnej - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Wolne stanowiska

 

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatek/kandydatów

na stanowisko:

2022

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 28.11.2022 r. do 09.12.2022 r.)

inspektor (zastępstwo) w Wydziale Finansów KWP w Opolu (data publikacji 11.11.2022 r. do 18.11.2022 r.)

inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu (data publikacji 25.10.2022 r. do 07.11.2022 r.)

inspektor w Wydziale Transportu KWP w Opolu (data publikacji 25.10.2022 r. do 07.11.2022 r.)

starszy specjalista  w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu (data publikacji 10.10.2022 r. do 21.10.2022 r.)

inspektor (zastępstwo) w Wydziale Finansów KWP w Opolu (data publikacji 08.10.2022 r. do 14.10.2022 r.)

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 28.09.2022 r. do 14.10.2022 r.)

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 28.09.2022 r. do 14.10.2022 r.)

audytor wewnętrzny w KWP w Opolu (data publikacji 14.09.2022 r. do 26.09.2022 r.)

starszy referent w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu (data publikacji 09.09.2022 r. do 19.09.2022 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 08.09.2022 r. do 30.09.2022 r.)

starszy referent (zastępstwo) w Wydziale Transportu KWP w Opolu (data publikacji 08.08.2022 r. do 16.08.2022 r.)

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 22.07.2022 r. do 16.08.2022 r.)

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 22.07.2022 r. do 16.08.2022 r.)

starszy referent w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu (data publikacji 14.07.2022 r. do 27.07.2022 r.)

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 01.07.2022 r. do 12.07.2022 r.)

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 01.07.2022 r. do 12.07.2022 r.)

inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu (data publikacji 21.06.2022 r. do 04.07.2022 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 13.06.2022 r. do 31.07.2022 r.)

starszy inspektor (zastępstwo) w Wydziale Finansów KWP w Opolu (data publikacji 02.06.2022 r. do 13.06.2022 r.)

starszy specjalista (zastępstwo) w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu (data publikacji 18.05.2022 r. do 23.05.2022 r.)

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 06.05.2022 r. do 17.05.2022 r.)

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP w Opolu (data publikacji 03.05.2022 r. do 09.05.2022 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 20.04.2022 r. do 31.05.2022 r.)

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 07.04.2022 r. do 18.04.2022 r.)

audytor wewnętrzny w KWP w Opolu (data publikacji 17.03.2022 r. do 28.03.2022 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 10.03.2022 r. do 31.03.2022 r.)

audytor wewnętrzny w KWP w Opolu (data publikacji 10.02.2022 r. do 21.02.2022 r.)

inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu (data publikacji 05.02.2022 r. do 16.02.2022 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 22.01.2022 r. do 28.02.2022 r.)

audytor wewnętrzny w KWP w Opolu (data publikacji 18.01.2022 r. do 31.01.2022 r.)

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 12.01.2022 r. do 24.01.2022 r.)

2021

inspektor w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu (data publikacji 16.12.2021 r. do 27.12.2021 r.)

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 15.12.2021 r. do 27.12.2021 r.)

audytor wewnętrzny w KWP w Opolu (data publikacji 02.12.2021 r. do 14.12.2021 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 25.11.2021 r. do 10.12.2021 r.)

specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 22.10.2021 r. do 03.11.2021 r.)

starszy inspektor (zastępstwo) w Wydziale Finansów KWP w Opolu (data publikacji 21.10.2021 r. do 26.10.2021 r.)

audytor wewnętrzny w KWP w Opolu (data publikacji 19.10.2021 r. do 31.10.2021 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 09.10.2021 r. do 31.10.2021 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 13.09.2021 r. do 30.09.2021 r.)

starszy specjalista w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 18.08.2021 r. do 31.08.2021 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 21.07.2021 r. do 02.08.2021 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 15.06.2021 r. do 30.06.2021 r.)

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 03.06.2021 r. do 14.06.2021 r.)

psycholog w Sekcji Psychologów KWP w Opolu (data publikacji 27.05.2021 r. do 07.06.2021 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 17.05.2021 r. do 31.05.2021 r.)

psycholog w Sekcji Psychologów KWP w Opolu (data publikacji 05.05.2021 r. do 17.05.2021 r.)

referent w Wydziale Kontroli KWP w Opolu (data publikacji 14.04.2021 r. do 19.04.2021 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 27.03.2021 r. do 06.04.2021 r.)

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP w Opolu (data publikacji 10.03.2021 r. do 02.04.2021 r.)

starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 03.03.2021 r. do 15.03.2021 r.)

starszy inspektor w Wydziale Finansów KWP w Opolu (data publikacji 18.02.2021 r. do 01.03.2021 r.)

główny specjalista w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 04.02.2021 r. do 28.02.2021 r.)

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 29.01.2021 r. do 10.02.2021 r.)

starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 29.01.2021 r. do 10.02.2021 r.)

główny specjalista w Zespole Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 11.01.2021 r. do 22.01.2021 r.

starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 01.01.2021 r. do 11.01.2021 r.)

starszy inspektor w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 01.01.2021 r. do 11.01.2021 r.)

2020

specjalista w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu (data publikacji 10.11.2020 r. do 21.11.2020 r.)

starszy inspektor w Zespole Wydatków Osobowych Wydziału Finansów KWP w Opolu (data publikacji 03.11.2020 r. do 13.11.2020 r.

główny specjalista w Zespole Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 16.10.2020 r. do 27.10.2020 r.

inspektor w Zespole Eksploatacji Wydziału Transportu KWP w Opolu (data publikacji 26.09.2020 r. do 07.10.2020 r.

starszy inspektor w Zespole Ewidencji Wydziału Transportu KWP w Opolu (data publikacji 26.09.2020 r. do 07.10.2020 r.

specjalista w Zespole Eksploatacji Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 07.09.2020 r. do 18.09.2020 r.

starszy inspektor w Zespole Windykacji Należności Budżetowych Wydziału Finansów KWP w Opolu (data publikacji 19.08.2020 r. do 31.08.2020 r.)

starszy specjalista w Zespole Eksploatacji Wydziału Transportu KWP w Opolu (data publikacji 14.08.2020 r. do 26.08.2020 r.)

starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Opolu (data publikacji 07.08.2020 r. do 21.08.2020 r.)

starszy inspektor w Zespole Wydatków Osobowych Wydziału Finansów KWP w Opolu (data publikacji 21.07.2020 r. do 03.08.2020 r.)

starszy inspektor Sekcji Ogólnej Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu (data publikacji 13.07.2020 r. do 20.07.2020 r.)

starszy specjalista w Zespole Eksploatacji Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 04.06.2020 r. do 22.06.2020 r.)

specjalista w Zespole Eksploatacji Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 23.05.2020 r. do 05.06.2020 r.)

starszy referent w Zespole ds. Archiwum Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu (data publikacji: 13.05.2020 r. do 25.05.2020 r.)

starszy inspektor z Zespole Wydatków Osobowych Wydziału Finansów KWP w Opolu (data publikacji 24.04.2020 r. do 05.05.2020 r.)

specjalista w Zespole Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu (data publikacji 12.03.2020 r. do 23.03.2020 r.)

inspektor (zastępstwo) w Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu (data publikacji: 05.03.2020 r. do 11.03.2020 r.)

starszy specjalista Zespołu Ekspolatacji Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 04.03.2020 r. do 23.03.2020 r.)

specjalista Zespołu Ekspolatacji Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 04.03.2020 r. do 23.03.2020 r.)

specjalista Zespołu Eksploatacji Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 19.02.2020 r. do 02.02.2020 r.)

starszy specjalista Zespołu Eksploatacji Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 19.02.2020 r. do 02.02.2020 r.)

starszy specjalista Zespołu ds. Nieruchomości Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu (data publikacji 10.02.2020 r. do 21.02.2020 r.)

specjalista w Kancelarii Jawnej Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu (data publikacji: 30.01.2020 r. do 10.02.2020 r.)

specjalista w Kancelarii Jawnej Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu (data publikacji: 27.01.2020 r. do 07.02.2020 r.)

inspektor (zastępstwo) w Zespole Obsługi Informacyjnej Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Opolu (data publikacji: 20.01.2020 r. do 27.01.2020 r.)

Metryczka

Data publikacji : 02.05.2016
Data modyfikacji : 28.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej KWP Opole
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry