Infolinie - Policyjna infolinia - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Policyjna infolinia

INFOLINIA KWP W OPOLU

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu każdy obywatel, może uzyskać pomoc oraz poradę w sprawach związancyh z bezpieczeństwem pod numerem telefonu 77 422 2345.

Celem funkcjonowania infolinii jest niezwłoczne:
1) reagowanie i eliminowanie nieprawidłowości w działaniach policjantów, niewłaściwego zachowania bądź załatwiania sprawy, a także naruszeń prawa, w tym przestępstw dokonywanych przez policjantów lub pracowników Policji,
2) reagowanie i eliminowanie zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach,
3) identyfikowanie osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów pozostających w zainteresowaniu Policji,
4) udzielanie porad z zakresu sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych, a w szczególności przemocy w rodzinie i seksualnego wykorzystania małoletnich,
5) udzielenie pomocy osobie, która zgłosiła się do jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie i nie została obsłużona w czasie 10 minut.
 

Infolinia funkcjonuje codziennie i całodobowo. Obsługiwana jest przez Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i jego zastępcę.

Metryczka

Data publikacji 13.06.2012
Data modyfikacji 10.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Dryszcz
do góry