ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - Elektroniczna Skrzynka Podawcza - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

adres skrzynki: /773avp0thz/skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza innych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Wydział Finansów: /773avp0thz/KWPOpWFinansow

Wydział Ruchu Drogowego: /773avp0thz/KWPOpWRD

Wydział Kontroli: /773avp0thz/KWPOpWKon

Wydział Postępowań Administracyjnych (Broń): /773avp0thz/zgoda

 

Zgodnie z  Ustawą z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700) informujemy, że Komenda Wojewódzka Policji w Opolu uruchomiła za pośrednictwem platformy ePUAP możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: 

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  2. Akceptowalne formaty załączników to: 
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 26.09.2008
Data modyfikacji : 16.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry